Επικοινωνία

Μερικές φορές χρειαζόμαστε λίγο περισσότερη βοήθεια, είμαστε στη διάθεσή σας για τυχόν ερωτήσεις ή ανησυχίες που μπορεί να έχετε, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας με τους ακόλουθους τρόπους

Follow us

Detroit Athens Shop

Sometimes you need a little bit more help.  We are more than happy to hear from you and we will do our best to come back to you at the soonest possible.

You can drop by our physical location at any time or contact us online in the following ways. 

“Fashion is about dressing according to what’s fashionable. Style is more about being yourself.”

– Oscar de la Renta –

Decades of experience

Since, 1985 to this day the company has never stop evolving, learning and adapting to the new trends, fashion movements and customers requests, acquiring years and years of experience in the journey to today. Having worked with world renowned fashion houses and designers we are confident that you will find what you are looking for within our doors.

Read more

Contact us